top of page
Search

ระบบเบรกลมรถบรรทุก


ระบบเบรกลมรถบรรทุก

เบรกลม (Air power brake system) เป็นระบบเบรกที่ออกแบบใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วงและรถหัวลาก หลักการทำงานของเบรกลมใช้แรงดันลมอัดจากปั้มลม โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันและให้แรงดันไหลผ่านไปยังหม้อลมเบรกเพื่อดันให้เพลาลูกเบี้ยวบิดตัว ผลจากการที่เพลาลูกเบี้ยวบิดตัวทำให้ฝักเบรกถ่างออกเพื่อต้านการหมุนของจานเบรก หลักการทำงานของเบรกลมมีดังนี้

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ปั๊มลมซึ่งขับโดยเครื่องยนต์จะสร้างแรงดันลม ทำให้ลมถูกอัดขึ้นโดยปั๊มลม ไหลผ่านไปยังกาวานาเพื่อควบคุมแรงดันลมให้อยู่ระหว่าง 7.0 - 8.5 บาร์ จากนั้นลมจึงไหลผ่านกรองดักความชื้นและเข้าไปบรรจุในถังลม


เมื่อเหยียบแป้นเบรก ลิ้นเหยียบเบรกจะเปิดทำให้ลมจากถังลมไหลผ่านลิ้นเหยียบเบรกไปดันแผ่นไดอะแฟรมในกระบอกเบรกให้เลื่อนไปข้างหน้า ผลจากการที่แผ่นไดอะแฟรมถูกดันให้เลื่อนไปข้างหน้าทำให้เพลาลูกเบี้ยวบิดตัวเพื่อถ่างฝักเบรกออกสัมผัสกับจานเบรก ความฝืดที่เกิดขึ้นระหว่างผ้าเบรกและจานเบรกทำให้รถบรรทุกชะลอความเร็วหรือหยุดได้ ระบบเบรกสามารถแบ่งออกได้ตามประเภทการออกแบบ โดยมี 2 ลักษณะ ดังนี้

1. รถยนต์ประเภทแบบมีเครื่องยนต์

รถบรรทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์นี้ จะมีแหล่งกำเนิดแรงดันระบบลมจากปั๊มลม โดยปั๊มลมสามารถสร้างแรงดันลมด้วยการหมุนขับของเครื่องยนต์

 • อุปกรณ์ที่สำคัญในการให้กำเนิดแรงดันลม และอุปกรณ์ระบบเบรก ได้แก่

 • ปั๊มลมและระบบจัดการลม

 • ถังลม

 • วาล์วควบคุมแรงดัน (Protection valve)

 • วาล์วสั่งงานระบบเบรก (ขาเหยียบเบรก)

 • วาล์วรับคำสั่งระบบเบรก (รีเลย์)

 • หม้อลมเบรก

**ระบบเบรกสำหรับรถที่มีเครื่องยนต์ ประกอบไปด้วยรูปแบบหรือฟังค์ชั่นการทำงานของระบบเบรก ดังนี้

 • Service brake คือเบรกที่ใช้ระหว่างขับรถปกติระหว่างขับรถ สั่งงานด้วยการใช้เท้าเหยียบ

 • Parking brake เบรกที่ใช้งานเพื่อจอดรถและเบรกที่ใช้เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องหรือเบรกขณะที่มีแรงดันลมต่ำ (Mechanical Spring Brake)

ระบบเบรกรถยนต์ประเภทแบบมีเครื่องยนต์

2. รถยนต์ประเภทไม่มีเครื่องยนต์

รถบรรทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์นี้ จะมีแหล่งกำเนิดแรงดันระบบลมจากปั๊มลม โดยปั๊มลมสามารถสร้างแรงดันลมด้วยการหมุนขับของเครื่องยนต์

 • อุปกรณ์ที่สำคัญในการให้กำเนิดแรงดันลมและอุปกรณ์ระบบเบรก ได้แก่

 • ชุดกรองฝุ่น

 • ถังลม

 • วาล์วควบคุมแรงดัน เช่น Protection valve

 • วาล์วรับคำสั่งระบบเบรก (รีเลย์อีเมอร์เจนซี่)

 • สปริงเบรกวาล์ว

 • หม้อลมเบรก

***ระบบเบรกสำหรับรถที่ไม่มีเครื่องยนต์ ประกอบไปด้วยรูปแบบหรือฟังค์ชั่นการทำงานของระบบเบรก ดังนี้

 • Service brake คือเบรกที่ใช้ระหว่างขับรถปกติระหว่างขับรถ สั่งงานด้วยการใช้เท้าเหยียบหรือมือดึง

 • Emergency brake เป็นระบบเบรกสำรองที่ออกแบบไว้ใช้งานกับรถเทรลเลอร์ ระบบนี้จะทำงานเมื่อแหล่งจ่ายลมเบรกชำรุดเสียหาย

 • Parking brake เบรกที่ใช้งานเพื่อจอดรถหรือทำการเบรกขณะที่มีแรงดันลมต่ำกว่าปกติ (Mechanical Spring Brake)

ปริมาตรความจุขั้นต่ำของถังลมที่ใช้กับระบบเบรกพื้นฐานสำหรับรถบรรทุกและเทรลเลอร์ที่เพลาล้อเป็นแบบจานเบรก (Brake Drum)

ระบบเบรกรถยนต์ประเภทแบบไม่มีเครื่องยนต์

ตามข้อกำหนดมาตรฐานของ Federal regulations for air brake systems (FMVSS-121) การออกแบบระบบลมต้องสอดคล้องกันระหว่าง สมรรถนะของเพลา ขนาดเบรกที่ใช้งาน วัสดุที่ใช้ในการเบรก ขนาดหม้อลมเบรกและขนาดความจุของถังลม

ข้อกำหนดมาตรฐานของ Federal regulations for air brake systems (FMVSS-121)

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพลารถเทรลเลอร์ที่ใช้ติดตั้งในรถบรรทุกและเทรลเลอร์ในบ้านเราเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพลาสมรรถนะ 10-13 ตัน ขนาดผ้าเบรก คือ 420x180 ใช้ร่วมกับดรัมเบรก หม้อลมเบรกที่ใช้งานจะมี 2 ขนาด ดังนี้

1.ขนาด T24

2.ขนาด T30


ปริมาตรขั้นต่ำของถังบรรจุลมสำหรับรถบรรทุกและรถเทรลเลอร์ มีดังนี้

1. รถที่มีเครื่องยนต์ เช่น รถโดยสารและรถบรรทุก จะรวมปริมาตรของถังลมทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ถังลม Primary / ถังลม Secondary และถังลม Supply จากทั้งหมด โดยปริมาตรความจุรวมของถังลมจะเท่ากับ 12 เท่าของขนาดความจุของหม้อลมเบรก Service ในขณะที่ทำงานเต็มที่

2. รถที่ไม่มีเครื่องยนต์ เช่น รถเทรลเลอร์ โดยปริมาตรความจุรวมของถังลมจะเท่ากับ 8 เท่าของขนาดความจุของหม้อลมเบรก Service ในขณะที่ทำงานเต็มที่


ขนาดความจุของหม้อลมเบรก

 1. ขนาด T24 ; มีขนาดความจุประมาณ 0.97 ลิตร

 2. ขนาด T30 ; มีขนาดความจุประมาณ 1.52 ลิตร

ปริมาตรขั้นต่ำของถังบรรจุลมสำหรับรถบรรทุกและรถเทรลเลอร์

ปริมาณลมใช้งานสำหรับระบบเบรก ( Air volume for braking system)

ปริมาตรความจุขั้นต่ำของถังลมที่ใช้กับระบบเบรก ABS สำหรับรถเทรลเลอร์ที่เพลาล้อเป็นจานเบรก (Brake Drum)


ปริมาตรความจุขั้นต่ำของถังลมที่ใช้กับระบบเบรก EBS สำหรับรถเทรลเลอร์ที่เพลาล้อเป็นจานเบรก (Brake Drum)

ปริมาณลมใช้งานสำหรับระบบเบรก

**ปริมาตรความจุของถังลมสำหรับรถแต่ละประเภท จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของรถและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นสำคัญ


อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง และรถเทรลเลอร์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line: @wellinterparts

Tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

Facebook: WIP Well Interparts


16 views0 comments

Comments


bottom of page