top of page
2020-BN-975x394---SRW.png

           SRW   Xiamen Sunrise wheel Group เป็นผู้ผลิตกะทะล้อรายใหญ่อันดับ 2 ของจีน และมียอดการส่งมอบไปทุกภูมิภาคทั่วโลกเป็นอันดับ 1 ของจีน  มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตกะทะล้อทั้งที่ใช้และไม่ต้องใช้ยางใน สำหรับรถบรรทุกเล็ก กลาง ใหญ่ รถเทรลเลอร์ รถบัส รวมถึงรถที่ใช้ในการเกษตร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 โดยปัจจุบันมีพนักงานฝ่ายผลิต 2,000 คน และมีช่างเทคนิค 78 คน  บนพื้นที่โรงงานมากกว่า 100,000 ตารางเมตร  ความสามารถในการผลิตล้อมากถึง 5.5 ล้านวงต่อปี  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO9001 & TS16949  ขณะเดียวกันก็ได้รับมาตรฐาน DOT ของอเมริกา รวมถึงมาตรฐาน Indian ARAI

กระทะล้อรถบรรทุก รถพ่วง และรถเทรลเลอร์ SRW
เล่นวิดีโอ
bottom of page