top of page

ปลายเพลาล้อรถพ่วง/กึ่งพ่วง มีอะไหล่อะไรบ้าง?เพลา (Axles) คือ อุปกรณ์รองรับนํ้าหนักของรถกึ่งพ่วง/รถพ่วง ทำหน้าที่รองรับนํ้าหนักบรรทุกและทำการกระจายนํ้าหนักลงบนพื้นถนน ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะส่วนปลายเพลาล้อ ตั้งแต่จานเบรกไปจนถึงฝาครอบดุมล้อ มาดูกันครับว่าปลายเพลาล้อรถมีชิ้นส่วนหลักๆอะไรบ้าง1. ซีลล้อ (Oil / Grease Seal) คือ ชิ้นส่วนที่ถูกใช้เป็นส่วนประกอบภายในชุดปลายเพลา มีหน้าที่ปิดกั้นและป้องกันของเหลว ที่ใช้ในการหล่อลื่นของชุดลูกปืนล้อออกไปสู่ภายนอก และยังป้องการสิ่งสกปรกภายนอกเข้ามารวมตัวหรือทำปฏิกิริยากับสารหล่อลื่น

2. ลูกปืนล้อ (Bearing) คือ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ลดความฝืดและแรงเสียดทาน ระหว่างแกนเพลากับดุมล้อ มีลักษณะเป็นตลับวงแหวนโลหะทรงกระบอกซ้อนกัน วงแหวนวงนอกจะอยู่ติดกับเสื้อดุมล้อ วงแหวนวงในอยู่ติดกับแกนของเพลา ที่ผิวสัมผัสของวงแหวนวงในกับวงนอก จะมีรางตามเส้นรอบวง และในรางนี้จะมีเม็ดลูกเหล็กวางเรียงกันเป็นแถว

3. ฝาครอบดุม (Hub cab) คือ อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ส่วนปลายของเพลา ใช้เพื่อป้องกันการชำรุดของชุดเกลียวปลายเพลาที่เกิดจากภายนอกของตัวรถ และยังป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปรวมตัวกับจารบีหรือนํ้ามันหล่อลื่นภายในเพลา สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้

3.1 แบบยึดด้วยสกรู โดยที่ฝาครอบดุมจะมีรูและที่ดุมล้อจะทำเกลียวไว้รองรับสำหรับการจับยึดอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

3.2 แบบยึดด้วยฝาเกลียว โดยที่ฝาครอบดุมจะมีเกลียว ด้านในหรือด้านนอกและที่ดุมล้อจะทำเกลียวไว้รองรับสำหรับการจับยึดอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องปลายเพลามีดังนี้

 1. สกรูฝาครอบดุม

 2. ฝาครอบดุม

 3. โอริงฝาครอบดุม

 4. ปิ้นล็อคน็อตหัวเพลา

 5. น็อตหัวเพลา

 6. แหวานรองน็อตล็อคหัวเพลา

 7. ลูกปืนเทเปอร์ (ตับใน)

 8. ดุมล้อ

 9. ซีลเพลา (แผ่นกันฝุ่น)

 10. ลูกปืนเทเปอร์ (ตับนอก)

 11. ซีลเพลา (พลาสติกตัวเล็ก)

 12. ซีลเพลา (พลาสติกตัวใหญ่)

 13. ซีลเพลา (บ่าซีลเหล็ก)

 14. ฝาปิดปลายหัวเพลา

 15. จานเบรก

 16. น็อตล้อ

 17. บู้ชกันสลิป

 18. สกรูล้อ

 19. น็อตล็อคสกรูล้อTel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

ดู 606 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page