top of page
Search

วิธีติดตั้งชุดขาค้ำยันรถเทรลเลอร์ (SEMI - TRAILER)

สำหรับการติดตั้งชุดขาค้ำยันที่ถูกต้อง ควรมีข้อมูลทางด้านเทคนิค ที่ได้มาพร้อมรายละเอียดต่างๆ ของยี่ห้อขาค้ำยันที่เลือกใช้ ซึ่งต้องกำหนดระยะและขนาดมาให้ครบถ้วน โดยสามารถสอบถามเอกสารจากผู้นำเข้าหรือจากฝ่ายออกแบบของผู้ขายโดยตรง

ในส่วนการวางตำแหน่งชิ้นส่วนต่างๆ ต้องสอดคล้องกับการใช้งาน และข้อกำหนดของแต่ละชิ้นส่วน โดยมีจุดสำคัญในการอ้างอิงสำหรับการติดตั้งชุดขาค้ำยัน คือ จุดกึ่งกลางของคิงพิน ผู้ทำการติดตั้ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของระยะต่างๆ โดยวัดระยะจากจุดกึ่งกลางของคิงพิน มาที่จุดกึ่งกลางของแท่นจับยึดขาค้ำยันในแต่ละจุด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา หลังจากนั้นให้นำชุดขาค้ำยันแต่ละด้านมาประกอบในตำแหน่ง แล้วตรวจเช็คระยะรัศมีวงเลี้ยวจากกึ่งกลางคิงพินไปยังชุดขาค้ำยันในแต่ละข้าง พร้อมกับปรับตั้งระยะต่างๆให้ถูกต้องตามแบบ


สิ่งที่ต้องดำเนินการในขณะติดตั้งชุดขาค้ำยัน

ก่อนซื้อสินค้าต้องมั่นใจว่า ได้เลือกใช้ชุดขาค้ำยันที่ถูกต้องตามความต้องการที่จะใช้งาน และที่สำคัญอะไหล่ต้องหาง่าย ทางเวลอินเตอร์พาร์ทขอแนะนำขาค้ำยันแบรนด์ FUWA และสิ่งที่ต้องทำในขณะติดตั้งขาค้ำยันมีดังนี้


1. ขาค้ำยันทั้ง 2 ด้าน ต้องอยู่ในแนวขนานกันและทำมุมถูกต้องกับแบร็กเก็ตที่จับยึด

2. ขาค้ำยันทั้ง 2 ด้าน ต้องอยู่ในแนวขนานกันและทำมุมถูกต้องกับคัสซีของรถเทรลเลอร์

3. การจับยึดขาค้ำยันทั้ง 2 ข้าง ต้องแข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย พร้อมกับติดตั้งเหล็กค้ำยันระหว่างขาค้ำยันทั้ง 2 ข้างและทำการเสริมค้ำยันระหว่างขาค้ำยันกับโครงคัสซี (ดังรูป)

4. ปรับหมุนขาค้ำยันในแต่ละข้างให้มีความยาวรวมให้เท่ากันทั้ง 2 ข้างหรือแตกต่างกันไม่เกิน 5 มม.

5. ประกอบขาค้ำยันเข้ากับแท่นจับยึดในแต่ละด้าน โดยใช้สกรู M16 เกรด 8.8 ขันอัดด้วยแรงทอร์ค 185-250 Nm.

6. สวมใส่เพลาขับ (Drive shaft) เข้ากับแกนเพลาเกียร์ของชุดเฟืองขับทั้ง 2 ด้าน ในกรณีที่มีการตัดต่อเพลาขับ ให้พิจารณาความยาวที่เหมาะสมและทำการเจาะรูเพลาขับเป็นวงรี ใช้สลัก M8 ยึดเพลาขับเข้ากับแกนเพลาเกียร์ เมื่อประกอบสมบูรณ์แล้ว เพลาขับต้องสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก

หลังจากทำการประกอบชุดขาค้ำยันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทำการหมุนปรับขึ้นลงของชุดเฟืองขับ โดยใช้ก้านปรับหมุนด้านข้าง ต้องมั่นใจว่าชุดเฟืองขับทั้งรอบเฟืองเร็ว และเฟืองรอบช้า ขาค้ำยันทั้ง 2 ข้าง ต้องขึ้น-ลงพร้อมกัน

การทำงานของชุดเฟืองทั้งหมดต้องทำงานอย่างคล่องตัว ถ้าทดสอบแล้ว พบว่าการทำงานผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ทำการตรวจเช็กข้อบกพร่องและปรับตั้งใหม่ หลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดเก็บแกนหมุนปรับให้เรียบร้อย

อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง


สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line: @wellinterparts

Tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

Facebook: WIP Well Interparts


7 views0 comments

Comments


bottom of page