top of page
Search

15 ขั้นตอนเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันไฮดรอลิก รถดัมพ์ต้องทำอย่างไร?


15 ขั้นตอนเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันไฮดรอลิก รถดัมพ์

รถบรรทุกดัมพ์ควรเช็กน้ำมันไฮดรอลิกอยู่เสมอ และเปลี่ยนนํ้ามันไฮดรอลิคหลังจาก การใช้งาน 3 เดือนแรก หลังจากนั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทำการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันไฮดรอลิกตามระยะเวลาที่คู่มือกำหนด เรามีขั้นตอนแนะนำการเปลี่ยนถ่ายดังนี้ 


15 ขั้นตอนเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันไฮดรอลิก รถดัมพ์

 1. จอดรถตรงจุดที่จะทำการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันไฮดรอลิค ซึ่งสามารถขึ้นดัมพ์ได้สูงสุด และลงดัมพ์ได้สนิท

 2. ทำการยกดัมพ์ขึ้นสุด – ลงสุด ประมาณ 3 ครั้งติดต่อกัน

 3. ลงดัมพ์ให้สุด ดับเครื่องยนต์ โยกคันบังคับการยกดัมพ์ให้อยู่ในตำแหน่งยกดัมพ์ ค้างไว้

 4. เตรียมภาชนะรองรับนํ้ามันไฮดรอลิคที่จะทำการถ่ายทิ้งให้มีขนาดความจุพอกับปริมาณนํ้ามันที่จะถ่ายออกมา

 5. ทำการถอดท่อดูดที่ปั๊มพ์ออกจากปั๊มพ์โดยมีภาชนะรองรับนํ้ามันมารองรับไว้ด้วย (ให้ระวังนํ้ามันจะพุ่งออกมาเพราะจะมีแรงดันภายในอยู่เล็กน้อย ควรหาแผ่นพลาสติกมาหุ้มไว้กันนํ้ามันพุ่งไปไกลไม่ลงภาขนะรองรับ)

 6. ทำการต่อท่อดูดเข้าปั๊มพ์ใหม่ โดยใช้ท่อยางที่สะอาดต่อเข้ากับภาชนะที่ใส่นํ้ามันไฮดรอลิคใหม่ที่มีปริมาณมากพอที่จะเติมเข้าในระบบดัมพ์ (ภาชนะบรรจุนํ้ามันใหม่ต้องสะอาด และควรอยู่สูงกว่าปั๊มพ์)

 7. เมื่อต่อท่อดูดเสร็จเรียบร้อยเปิดท่อทางให้นํ้ามันไหลเข้าไปที่ปั๊มพ์ได้อล้ว ให้ทำการติดเครื่องยนต์เข้า PTO และทำการยกดัมพ์ขึ้น อย่างช้าๆ

 8. คอยดูปริมาณนํ้ามันไฮดรอลิคใหม่ในภาชนะ อย่าให้ขาดจากท่อดูด จนกระทั่งยกดัมพ์ขึ้นสูงสุด สุดระยะชักของแกนกระบอกไฮดรอลิค ให้ทำการหยุดยกดัมพ์ โดยการปลด PTO ดับเครื่องยนต์ (ห้ามลงดัมพ์ให้ยกค้างเอาไว้)

 9. ทำการต่อท่อดูดของระบบดัมพ์เข้าดังเดิม จากที่ถอดออกในข้อ 5

 10. ทำการเปิดปลั๊กซ์ดูระดับ และปลั๊กซ์เติมนํ้ามันไฮดรอลิคที่ถังนํ้ามันไฮดรอลิคของระบบดัมพ์ออก

 11. เติมนํ้ามันไฮดรอลิคใหม่ลงในถังนํ้ามันไฮดรอลิคของระบบดัมพ์ จนกระทั่งถึงรูระดับ

 12. ทำการติดเครื่องยนต์ เข้า PTO แล้วยกดัมพ์ขึ้นต่ออย่างช้าๆ

 13. ทำการเติมนํ้ามันไฮดรอลิคใหม่ลงไปในถังให้ได้ระดับถึงรูระดับที่ถังนํ้ามันไฮดรอลิคของระบบดัมพ์

 14. เมื่อนํ้ามันถึงระดับดีแล้วและนํ้ามันไฮดรอลิคไม่เป็นฟองก็แสดงว่าปริมาณนํ้ามันไฮดรอลิคเพียงพอแล้ว ให้ทำการอุดปลั๊กซ์ดูระดับ และปลั๊กซ์เติมนํ้ามันให้เรียบร้ยบแล้ว

 15. ทำการลงดัมพ์ และยกดัมพ์ ขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 เที่ยว ใช้ความเร็วในการยกดัมพ์พอประมาณ และคอยสังเกตด้วยว่า เมื่อถึงช่วงที่ใกล้จะถึงจุดยกดัมพ์สูงสุด ดัมพ์มีอาการสั่นกระตุกหรือสะดุดหรือไม่ ถ้าไม่มี การยกดัมพ์ราบเรียบดีก็เป็นอันว่าใช้ได้ แต่ถ้ามีอาการสะดุด กระตุก สั่นสะเทือน แสดงว่านํ้ามันไฮดรอลิคไม่เพียงพอต้องเติมใหม่ให้เพียงพอ โดยกระทำตามในข้อ 10, 11, 12, 13 และ 14 ใหม่


หมายเหตุ:  ตรวจดูนํ้ามันไฮดรอลิคในระบบด้วยว่าเป็นฟองหรือไม่ เพราะการเติมนํ้ามันทุกครั้ง นํ้ามันไฮดรอลิคในระบบต้องไม่เป็นฟอง


ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือการใช้รถดัมพ์สามมิตร

อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง และรถเทรลเลอร์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


24 views0 comments

Komentarze


bottom of page