" KTK " ชุดข้อต่อพ่วงที่ผลิตในประเทศไทย  สลัก 50 มม.รุ่นรับงานหนัก  ถูกออกแบบให้เหมาะกับทุกสภาพการใช้งาน  มีความแข็งแรงทนทาน  ใช้งานแพร่หลายทั้งกับรถอุตสาหกรรมการเกษตร  รถบรรทุกหิน ดิน ทราย และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด  มียอดขายมากกว่า 90% ของข้อต่อพ่วงทั้งตลาด 

" KTK " ชุดข้อต่อพ่วงสลัก 50 มม. ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก โดย

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของ "KTK" ทั้งชุดข้อต่อพ่วง และอะไหล่แท้  เพื่องานซ่อมบำรุงทุกรายการ