top of page
2020 BN 975x394 - FUWA.jpg

              FUWA Guangdong Fuwa Engineering Group จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน 1997  โดยกลุ่มบริษัท Fuwa มีบริษัทฯ ในเครือประกอบด้วยท่าเรือสำหรับส่งออกคอนเทนเนอร์ 2 แห่ง  และมีโรงงานผลิตอุปกรณ์ เพลา ช่วงล่าง และรถเทรลเลอร์รวม 10 แห่ง  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบแชสซีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์  ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 8000 คนโดยมีช่างเทคนิคและระดับผู้จัดการกว่า 600 คนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  รวมไปถึงระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตที่เข้มงวด  สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Fuwa จะสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันทุกสภาพการในงานของตลาดทั่วโลก  ผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและพัฒนา  พร้อมทั้งจดสิทธิบัตร ซึ่งครอบคลุมสินค้ากลุ่มเพลารถพ่วง และอุปกรณ์ส่วนควบ ทำให้ Fuwa ได้เป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเพลารถพ่วง ขาค้ำยัน ช่วงล่างและส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับรถพ่วง รถเทรลเลอร์ รายใหญ่ที่สุดในโลก 

                   "คุณภาพดีราคาที่สมเหตุสมผลและบริการหลังการขายที่ดี" เป็นปรัชญาของ Fuwa  บนพื้นฐานปรัชญาของบริษัทฯ Fuwa มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Fuwa ได้รับการยอมรับจากทุกภูมิภาคทั่วโลก  โดยผลิตภัณฑ์ Fuwa ได้ทำการส่งออกไปแล้วในมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกไปยัง อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย อังกฤษ แอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศในเอเซีย 

play.png
เพลารถพ่วง อันดับ 1 ของโลก FUWA
เล่นวิดีโอ
bottom of page