Fuhe ผู้เชี่ยวชาญการผลิตเพลารีดขึ้นรูปแบบชิ้นเดียว  โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง   การควบคุมคุณภาพและการทดสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบ  ทำให้ผลิตภัณฑ์ Fuhe เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศจีน  และส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก  

ในปัจจุบัน Fuhe ได้รับสิทธิบัตร 2 สิทธิบัตรของการประดิษฐ์เพลา  และอีก 7 รายการในด้านของการออกแบบสินค้า  Fuhe มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเพลาสองรุ่น ได้แก่ “การขึ้นรูปความร้อนแบบชิ้นเดียวของเพลาแบบอเมริกัน และ แบบชิ้นเดียวของเพลาแบบเยอรมัน พร้อมกันนี้ Fuhe ยังมีความสามารถในการพัฒนาเพลา และระบบช่วงล่างรุ่นพิเศษ  เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย    โดยในปี 2008 และ 2011 Fuhe ได้ผ่านการรับรอง ISO9001และ ISO/TS16949 ตามลำดับ

 Fuhe User Manual (Thai) RP240518