top of page
2020 BN 975x394 - FUHE.jpg

           FUHE  ผู้เชี่ยวชาญการผลิตเพลาที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตเพลาด้วยกันรีดขึ้นรูปแบบชิ้นเดียว ซึ่งออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง อีกทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพและการทดสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Fuhe เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศจีนและส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก 

                    ในปัจจุบัน Fuhe ได้รับสิทธิบัตร 2 สิทธิบัตรในเรื่องของการประดิษฐ์เพลา  และอีก 7 รายการในด้านของการออกแบบสินค้า  Fuhe มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเพลาสองรุ่น ได้แก่ “การขึ้นรูปความร้อนแบบชิ้นเดียวของเพลาแบบอเมริกัน และ แบบชิ้นเดียวของเพลาแบบเยอรมัน พร้อมกันนี้ Fuhe ยังมีความสามารถในการพัฒนาเพลา และระบบช่วงล่างรุ่นพิเศษ  เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย    โดยในปี 2008 และ 2011 Fuhe ได้ผ่านการรับรอง ISO9001และ ISO/TS16949 ตามลำดับ

bottom of page