FUHE  ผู้เชี่ยวชาญการผลิตเพลาที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตเพลาด้วยกันรีดขึ้นรูปแบบชิ้นเดียว ซึ่งออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง อีกทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพและการทดสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Fuhe เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศจีนและส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก 

                    ในปัจจุบัน Fuhe ได้รับสิทธิบัตร 2 สิทธิบัตรในเรื่องของการประดิษฐ์เพลา  และอีก 7 รายการในด้านของการออกแบบสินค้า  Fuhe มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเพลาสองรุ่น ได้แก่ “การขึ้นรูปความร้อนแบบชิ้นเดียวของเพลาแบบอเมริกัน และ แบบชิ้นเดียวของเพลาแบบเยอรมัน พร้อมกันนี้ Fuhe ยังมีความสามารถในการพัฒนาเพลา และระบบช่วงล่างรุ่นพิเศษ  เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย    โดยในปี 2008 และ 2011 Fuhe ได้ผ่านการรับรอง ISO9001และ ISO/TS16949 ตามลำดับ

contact us

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด 

182 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

+(66) 2360 8841- 2

+(66) 2360 8844

Navigator
follow us
  • Asset 1
  • Asset 2

© 2020 by Well Interparts CO.,LTD