top of page
PRoduct%20BG%402x_edited.png
PD CAT jp-07.jpg

ชุดข้อต่อพ่วง

ชุดข้อต่อพ่วง หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ ชุดลำโพง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับรถพ่วง เพราะจะเป็นตัวที่คอยเชื่อมระหว่างรถบรรทุก หรือที่เราเรียกว่าตัวแม่ กับหางพ่วง ที่เราเรียกกันว่าตัวลูก ซึ่งในแต่ละครั้งที่จะใช้งาน มักจะมีชุดข้อต่อพ่วงตัวนี้เป็นตัวเชื่อมอยู่เสมอ ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งทีขาดไม่ได้เลยสำหรับรถพ่วงทุกคัน

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้ออะไหล่ได้ที่

  • kisspng-vilnius-tv-tower-logo-boeucc-typical-restaurant-call-cliparts-5a77436338d9f1
  • Asset 1
  • Asset 2
5604.jpg

แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง

bottom of page