top of page
2020 BN 975x394 - ZXY.jpg

ZXY ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตลูกปืนสำหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่มีประสบการณ์การผลิตมากกว่า 50 ปี มีสาขาต่างประเทศมากถึง 7 สาขาและสาขาในประเทศอีก 28 สาขา ทำให้ ZXY สามารถผลิตและจัดจำหน่ายไปยังภูมิภาคต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สหรัฐอเมริกา

bottom of page