ZXY ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตลูกปืนสำหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่มีประสบการณ์การผลิตมากกว่า 50 ปี มีสาขาต่างประเทศมากถึง 7 สาขาและสาขาในประเทศอีก 28 สาขา ทำให้ ZXY สามารถผลิตและจัดจำหน่ายไปยังภูมิภาคต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สหรัฐอเมริกา

contact us

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด 

182 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

+(66) 2360 8841- 2

+(66) 2360 8844

Navigator
follow us
  • Asset 1
  • Asset 2

© 2020 by Well Interparts CO.,LTD