STEMCO ย่อมาจาก Specialized Truck Equipment Manufacturing Company เป็นผู้นำของตลาดรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ STEMCO ยังนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สินค้าของ STEMCO ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, QS 9000 และ TS-16949

เครื่องวัดระยะทาง

  • เครื่องวัดระยะทางของ STEMCOรับประกันความแม่นยำในการวัดระยะทาง+/-เพียง2%เท่านั้น(วัดจากอายุการใช้งานของยาง) ตัวถ่วงน้ำหนักสปริงแทบจะไม่หมุนเมื่อยางรถยนต์ถูกกระแทกและตกหลุม เครื่องวัดระยะทางของเรามีราคาไม่แพง อีกทั้งยังมีความแม่นยำและสะดวกต่อการใช้งาน

เครื่องวัดระยะทางแบบอิเลคทรอนิคส์

  • DataTrac Pro แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำด้วยการทดสอบมากกว่า1ล้านไมล์ อีกทั้งยังมีจอLCDช่วยทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูล DataTrac Pro เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการวางแผนการซ่อมบำรุง, การกำหนดค่าเช่า, การตรวจสอบการรับประกัน และการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อไมล์

contact us

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด 

182 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

+(66) 2360 8841- 2

+(66) 2360 8844

Navigator
follow us
  • Asset 1
  • Asset 2

© 2020 by Well Interparts CO.,LTD