top of page
2020 BN 975x394 - STEMCO.jpg

            STEMCO ย่อมาจาก Specialized Truck Equipment Manufacturing Company เป็นผู้นำของตลาดรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ STEMCO ยังนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สินค้าของ STEMCO ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, QS 9000 และ TS-16949

เครื่องวัดระยะทาง

  • เครื่องวัดระยะทางของ STEMCOรับประกันความแม่นยำในการวัดระยะทาง+/-เพียง2%เท่านั้น(วัดจากอายุการใช้งานของยาง) ตัวถ่วงน้ำหนักสปริงแทบจะไม่หมุนเมื่อยางรถยนต์ถูกกระแทกและตกหลุม เครื่องวัดระยะทางของเรามีราคาไม่แพง อีกทั้งยังมีความแม่นยำและสะดวกต่อการใช้งาน

เครื่องวัดระยะทางแบบอิเลคทรอนิคส์

  • DataTrac Pro แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำด้วยการทดสอบมากกว่า1ล้านไมล์ อีกทั้งยังมีจอLCDช่วยทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูล DataTrac Pro เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการวางแผนการซ่อมบำรุง, การกำหนดค่าเช่า, การตรวจสอบการรับประกัน และการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อไมล์

bottom of page