top of page

ตรวจเช็ก!! การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหา ชุดขาค้ำยัน (Maintenance of Landing Gear)


การบำรุงรักษาชุดขาค้ำยัน ควรเริ่มตั้งแต่การใช้งานที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี จึงนำไปสู่การชำรุดและเกิดความเสียหาย ส่วนการบำรุงรักษาทั่วไปเราสามารถตรวจเช็กเบื้องต้นได้ดังนี้

สิ่งที่ต้องทำในการบำรุงรักษาชุดขาค้ำยัน

 1. ตรวจเช็กการคลายตัวของชุดยึดต่างๆ

 2. ตรวจเช็กการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆและการสึกหรอของแผ่นรองรับน้ำหนัก

 3. ตรวจเช็กการชำรุด แตกร้าวหรือโค้งงอของขาค้ำยันทั้ง 2 ข้าง

 4. อัดจารบีตามจุดอัดต่างๆเป็นประจำ โดยทั้งชุดขาค้ำยันจะมีจุดอัดจารบี 2 จุดที่ขาค้ำยันในแต่ละด้าน และมี 1 จุดอัดจารบีที่ ชุดเฟืองขับ

 5. การบำรุงรักษาประจำปี ให้ทำการเปิดฝาครอบที่ทำด้วยพลาสติกออก แล้วทำการตรวจเช็กจารบีหล่อลื่น หากพบว่า มีจารบีน้อยให้ทำการเพิ่มจารบีเข้าไปที่ชุดเฟืองดอกจอก (Bevel gear) เฟืองตาม (Pinion gear) ดังรูป

นอกจากการการบำรุงรักษาชุดขาค้ำยันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเราตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง เช่น เจอปัญหาชำรุดเสียหาย หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทางเรามีข้อมูลที่บ่งชี้จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะ สาเหตุและแนะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ เรามีแนวทางการตรวจสอบให้ดังนี้

ปัญหาที่พบ แนวทางการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง


1. ชุดแกนเพลาชำรุด สาเหตุความน่าจะเป็น

 • การขันอัดสลักยึดเพลาขับแน่นเกินไป แก้ไขโดยคลายสลักยึดแกนเพลา

 • แกนเพลาขับไม่อยู่ในแกนเดียวกัน แก้ไขโดยปรับตั้งแกนเพลาให้ตรงกัน

 • ขาค้ำยันในแต่ละข้างไม่ขนานกัน แก้ไขโดยปรับตั้งขาค้ำให้ได้แนวขนาน

 • จอดรถในพื้นที่ลาดเอียง แก้ไขโดยจอดรถในพื้นแนวระนาบเดียวกัน

2. หมุนก้านปรับเกียร์ได้ยากหรือฝืด สาเหตุความน่าจะเป็น

 • ชุดเพลาขับชำรุด บิดงอ แก้ไขโดยเปลี่ยนเพลาขับ

 • ชิ้นส่วนภายในชำรุดเสียหายภาย แก้ไขโดยเปลี่ยนขาที่ชำรุด

 • ชุดเฟืองชำรุด แก้ไขโดยเปลี่ยนเฟืองที่ชำรุด

3. ใช้งานได้ในขณะที่รถเบาแต่ใช้งานไม่ได้ในขณะที่รถหนัก สาเหตุความน่าจะเป็น

 • เกิดความชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนภายใน แก้ไขโดยเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายในที่ชำรุดสึกหรอ

4. สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้เพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น สาเหตุความน่าจะเป็น

 • เกิดความชำรุดเสียหายของชุดเกียร์หรือชิ้นส่วนภายใน แก้ไขโดยเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายในที่ชำรุดสึกหรอ


ถ้าพบสิ่งผิดปกติใดๆที่ไม่เป็นไปตามนี้ ให้รายงานไปยังผู้ผลิตหรือตัวแทน เพื่อหาสาเหตุและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง


สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line: @wellinterparts

Tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

Facebook: WIP Well Interparts


ดู 93 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page