top of page
Search

รู้หรือไม่? เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก รถพ่วง รถเทรลเลอร์ ทำงานอย่างไร

เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก (Brake Lining Riveting Machine)

เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก (Brake Lining Riveting Machine) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งผ้าเบรกกับฝักเบรกให้ประกบแนบสนิดเข้าด้วยกัน โดยใช้หมุดย้ำ (Rivets) เพื่อยึดผ้าเบรกให้แน่นหนา และความมีมาตรฐานการย้ำผ้าเบรกที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผ้าเบรกยึดติดกับฝักเบรกอย่างมั่นคง ป้องกันการหลุดหรือการเคลื่อนตัวที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในการขับขี่


กลไกการทำงานเครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก

กลไกลการทำงานเครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก สามารถทำงานได้ด้วยการใช้แรงดันลมหรือระบบไฮดรอลิก เพื่อสร้างแรงในการกดหมุดย้ำเข้าไปในผ้าเบรกและฝักเบรก โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. เตรียมผ้าเบรก และฝักเบรก โดยตรวจสอบผ้าเบรก และฝักเบรก ให้อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดผิวสัมผัสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหรือเศษผงที่อาจทำให้การย้ำไม่สมบูรณ์

  2. ตั้งค่าเครื่องย้ำผ้าเบรก จัดเตรียมขนาดและประเภทของหมุดย้ำ รวมถึงตั้งค่าความดันหรือแรงกดที่เหมาะสมสำหรับการย้ำผ้าเบรกแต่ละชนิด โดยให้ปรับตั้งตัวเลขประมาณ 5-6 MPa (สำหรับรีเวทเหล็ก) และ 4-5 MPa สำหรับรีเวทอลูมิเนียม

  3. ทำการวางผ้าเบรกกับฝักเบรกให้ตรงตำแหน่งย้ำ (Rivets) ที่ต้องการเพื่ออัดแรงดันกับหมุดย้ำให้ผ้าเบรกกับฝักเบรกแนบสนิทกัน

  4. การย้ำหมุดย้ำ (Rivets) นำฝักเบรกและผ้าเบรกที่ติดตั้งหมุดย้ำเข้าสู่เครื่องย้ำผ้าเบรก เครื่องย้ำจะสร้างแรงกดเพื่อกดหมุดย้ำเข้าไปในผ้าเบรกและฝักเบรกให้แน่นหนา ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าหมุดย้ำถูกกดอย่างสม่ำเสมอและแน่นหนา

  5. ตรวจสอบคุณภาพ หลังจากย้ำผ้าเบรกแล้ว ควรตรวจสอบความแน่นหนาของหมุดย้ำและผ้าเบรกให้แน่ใจว่าติดตั้งอย่างถูกต้องและไม่มีการหลุดหรือเคลื่อนตัว


ประโยชน์ของการใช้เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก

ประโยชน์ของการใช้เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก

  1.  ความแม่นยำสูง : เครื่องย้ำผ้าเบรกมีความแม่นยำในการติดตั้งหมุดย้ำ ทำให้ผ้าเบรกกับฝักเบรกยึดติดแน่นและมีความปลอดภัย

  2. ประสิทธิภาพสูง : เครื่องย้ำสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้การซ่อมบำรุงระบบเบรกเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดเวลาในการทำงาน

  3.  ความสม่ำเสมอ : การย้ำผ้าเบรกด้วยเครื่องทำให้ได้ความสม่ำเสมอในทุกจุดย้ำ ทำให้ระบบเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุกเป็นเครื่องมือสำคัญในการซ่อมบำรุงระบบเบรกของรถบรรทุก การใช้งานเครื่องอย่างถูกต้องและการบำรุงรักษาเครื่องอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องย้ำผ้าเบรกรถบรรทุก

อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง และรถเทรลเลอร์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


4 views0 comments

Comments


bottom of page