• marketingwell

รวมรายชื่ออะไหล่ อุปกรณ์ ชุดข้อต่อพ่วง KTKมาเข้าทำความรู้ความเข้าใจว่า ชุดข้อต่อพ่วง ในหนึ่งชุดจะมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง และส่วนไหนต่อหรือประกอบอยู่ด้วยกัน เพื่อช่วยในการสื่อสาร และเข้าใจในการใช้งานของอะไหล่แต่ละส่วน พอเข้าใจในชื่อของอะไหล่แต่ละชิ้นแล้ว ทำให้ผู้ใช้สามารถ ดูแลรักษา และสื่อสารได้ถูกต้องในเวลาที่ต้องการเปลี่ยนอะไหล่แต่ละชิ้นของ ชุดข้อต่อพ่วง KTK


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

line: @wellinterparts

tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น