top of page

ตารางตรวจเช็คดู แลชุดอุปกรณ์ข้อต่อพ่วง KTKการดูแลรักษาถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญ ในการช่วยลดต้นทุนในการธุระกิจของผู้ขนส่ง

ทางเราได้ ทำตารางที่จะมาบอกว่าชิ้นอะไหล่ส่วนต่าง ๆ ของข้อต่อพ่วง KTK

มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร และควรเปลี่ยนข้อต่อพ่วงเมื่อไร เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใจ และดูแลอะไหล่รถบรรทุกได้อย่างถูกต้องเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์บนท้องถนนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่

line: @wellinterparts

tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

Comments


bottom of page