top of page

ตลับลูกปืน ที่มีประสิทธิภาพ ต้องหมุนกี่รอบ?


ตลับลูกปืน ที่มีประสิทธิภาพ ต้องหมุนกี่รอบ?

ตลับลูกปืน (TIMKEN) เป็นชิ้นส่วนที่อาจเกิดการเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ เช่นเดียวกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอื่นๆ การเสียหายที่สืบเนื่องมาจากล้าตัวของวัสดุ ถือว่าเป็นผลจากการใช้งานปกติที่เกิดจากชำรุดของตลับลูกปืน และอาจเกิดจากข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถที่จะป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะเพื่อยืดอายุการใช้งานตลับลูกปืน

ตลับลูกปืน (TIMKEN)

จากเอกสารตลับลูกปืน TIMKEN ได้จัดพิมพ์ “คู่มือ พิกัดรับแรง” ซึ่งสามารถนำไปคำนวณอายุการใช้งานลูกปืน สำหรับตลับลูกปืนเม็ดเรียวทุกชนิด ตลับลูกปืนจะถูกทดสอบภายใต้การควบคุมในห้องปฎิบัติการ เพื่อทดสอบและตรวจสอบการรับแรงต่างๆ โดยใช้มาตรฐานการหมุนที่ 90,000,000 รอบ ที่ความเร็ว 500 รอบ/นาที และที่รอบความเร็วนี้ ตลับลูกปืนต้องใช้เวลาทดสอบนาน 3,000 ชั่วโมง ดังนั้นคู่มือพิกัดการรับแรง มีหน่วยเป็นปอนด์หรือนิวตัน สำหรับการใช้งานที่ 3,000 ชั่วโมง คำจำกัดความที่ใช้เรียกอายุการใช้งานลูกปืนคือ “Fatigue life” หรือความล้าจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน

การคำนวณอายุการใช้งานลูกปืน

หากตลับลูกปืนหมุนเกิน 500 รอบ/นาที จะหมุนครบ 90,000,000 รอบเร็วขึ้น ดังนั้นจำนวนอายุชั่วโมงการใช้งานจะเหลือน้อยลง เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านความเร็วรอบ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการใช้งาน และจากสถิติที่พบว่า บางส่วนตลับลูกปืนไม่สามารถใช้งานได้ตามอายุที่ระบุไว้ในคู่มือ ต้องเปลี่ยนก่อน และบางส่วนใช้งานได้ยาวนานกว่า


สำหรับตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ TIMKEN ผลิตและผ่านการทดสอบให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและชื่อถือได้ สามารถใช้งานได้ตามสภาพความเป็นจริงไม่ได้ทำงานภายใต้สภาวะการควบคุมเหมือนห้องปฏิบัติการเท่านั้น ดังที่กล่าวไว้แล้วความเร็วรอบที่สูง เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่เป็นตัวจำกัดสมรรถนะการทำงานของตลับลูกปืน อายุการใช้งานลูกปืนยังขึ้นอยู่กับ น้ำหนักที่ตลับลูกปืนรองรับ ตัวอย่างเช่น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า อาจทำให้อายุการใช้งานตลับลูกปืนลดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์

สาเหตุการเสื่อมของอายุการใช้งานลูกปืน

การเสื่อมของอายุการใช้งานลูกปืนบางส่วนมีสาเหตุมาจาก

  1. การปรับตั้งไม่ถูกวิธี

  2. การหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ

  3. การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

  4. การซีลผนึกไม่สมบูรณ์

  5. อุณหภูมิสูงผิดปกติขณะใช้งาน

  6. การดูแลและการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง

จุดเด่นตลับลูกปืน

นอกจากนี้การเลือกชนิดตลับลูกปืนให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งจำเป็น เช่น ความเร็วรอบ น้ำหนักที่รองรับ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เลือกชนิดตลับลูกปืนได้ถูกต้องกับลักษณะงานอัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง และรถเทรลเลอร์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line: @wellinterparts

Tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

Facebook: WIP Well Interparts


ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page