top of page
Search

ข้อควรทำก่อนเปลี่ยนผ้าเบรก


การเปลี่ยนผ้าเบรกแต่ละครั้งเราควรเช็กฝักเบรกที่จะทำการย้ำรีเวท ว่าถูกต้องตรงรุ่นของผ้าเบรก

ทั้งรูติดตั้ง และขนาดที่เหมาะสมกับเพลาของแต่ละประเภท บางครั้งถ้าไม่ได้เช็กฝักเบรกให้ละเอียดก่อนที่จะย้ำ อาจทำให้การย้ำรีเวทผ้าเบรกเกิดการเสียหายขึ้น ย้ำแล้วรูไม่ตรงกับผ้าเบรก มีการเหลื่อมของรูที่

รีเวท


  1. เช็กรัศมีความโค้งของฝักเบรก ต้องไม่โก่งงอ โดยเปรียบเทียบฝักเบรกใหม่

  2. ความสมบูรณ์ของจุดรูยึดชุดลูกกลิ้ง ต้องมีขนาดพอดีกับลูกกลิ้ง

  3. ความสะอาดของผิวฝักเบรก ต้องเรียบสม่ำเสมอ และไม่เป็นสนิม

  4. ขนาดของรูยึดฝักเบรก ต้องมีขนาดเท่ากับฝักเบรกใหม่

  5. เช็กรัศมีความโค้งของฝักเบรกกับผ้าเบรก เมื่อวางฝักเบรกและผ้าเบรกชิดกันแล้ว ให้ตรวจสอบความโค้งสัมผัสของฝักเบรกและผ้าเบรกอีกครั้ง ต้องเรียบสม่ำเสมอทุกๆจุด

แต่ถ้าฝักเบรกชำรุดหรือบิดงอ แนะนำให้เปลี่ยนฝักเบรกใหม่ เพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นและปลอดภัยในการเบรกของรถ
อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุก อะไหล่รถพ่วง

สามารถกดติดตามในเฟซบุ๊ก WIP Well Interparts

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line: @wellinterparts

Tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

Facebook: WIP Well Interparts


11 views0 comments

Comments


bottom of page