top of page

การย้ำรีเวทให้ผ้าเบรกรถบรรทุกที่ถูกวิธี

อัปเดตเมื่อ 9 พ.ย. 2564การย้ำรีเวท หรือการติดตั้งผ้าเบรกรถบรรทุก ทางเราก็มีวิธีแนะนำในการย้ำรีเวทให้ผ้าเบรกที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเบรกรถบรรทุกถูกย้ำจนแตกแล้วไม่สามารถใช้งานได้


ตำแหน่งในการตีย้ำผ้าเบรก

ในการตีย้ำผ้าเบรกที่ถูกต้องทุกครั้ง ต้องทำการตีย้ำผ้าเบรกจากจุดบริเวณกึ่งกลางของผ้าเบรก และขยายออกไปโดยรอบจุดกึ่งกลาง หรือทำการตีย้ำผ้าเบรกตามตำแหน่งหมายเลขในจุดที่แนะนำอย่างเคร่งครัด


สามารถดูจุดแนะนำตามลับไล่จากเลข 1 ไปถึง 12


Comments


bottom of page