top of page
2020 BN 975x394 - PENTA.jpg

PENTA   บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย รัสเซีย อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็น บริษัท ที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและการผลิตกระบอกสูบมานานกว่า 20 ปี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยทางทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการลงทุนในด้านการวิจัย การหาช่างเทคนิค และวิธีการที่ทันสมัย ของการผลิต โดยพันธกิจของ บริษัท คือการให้ความพึงพอใจของลูกค้าโดยยึดตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด สำหรับการใช้งานพิเศษและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม 

bottom of page