top of page
2020 BN MNTech 975x394.png

MN Tech Global  ผู้ผลิตแถบสะท้อนแสงมืออาชีพที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง MN Tech Global เป็นผู้ผลิตแถบสะท้อนแสงด้วยนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ MN Tech ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัยของผู้ให้บริการเกี่ยวกับฟิลม์ภาพยนตร์ชั้นนำของโลก MN Tech ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านแถบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในท้องถนน

bottom of page