เพลาและระบบกันสะเทือนของแม็กนั่มถูกออกแบบและผลิตในประเทศไทย