Domar ก่อตั้งในปี 1996  Domar เป็นบริษัทเกรด A ซี่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจุบันได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปมากกว่า 100 ประเทศใน 5 ภูมิภาคทั่วโลก  ไม่เพียงแต่การขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และยังคงไว้ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย  Domar เป็นบริษัทฯ ที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว ทุกๆ ความสำเร็จก็จะมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา  จากแนวความคิดต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าวันที่ผ่านมาเสมอ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ Domar คือการคิดค้น พัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและตรงตามมาตรฐานสากล  ปัจจุบันนี้ Domar มีระบบการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ โดยทำการผลิต 24 ชั่วโมง 7 วันตลอดสัปดาห์  ซึ่งมีทั้งบังโคลนพลาสติค และอุปกรณ์ติดตั้งบังโคลน และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ใช้กับรถเพื่อการพาณิชย์และรถพ่วงประเภทต่างๆ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

บังโคลน

  • บังโคลนของDomarเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของความคงทน แข็งแรง เบาและง่ายต่อการติดตั้ง ตัวบังโคลนทำมาจาก polypropyleneคุณภาพสูง สินค้ามีพร้อมจำหน่ายหลายขนาด

 Domar Mudguard & Accessory Catalog 

 domar 2018