ธุรกิจหลักของ Daken คือการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง  โดยการฉีดขึ้นรูปเช่น กล่องเครื่องมือพลาสติก  กล่องใส่ถังดับเพลิงและตัวกันกระแทก  Daken ได้ครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องมาจากสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูง

จากภาวะเศรษฐกิจในปี2009ทำให้ Mr.Lorusso ได้หาช่องทางในการพัฒนาสินค้าเพิ่ม  โดยเข้าสู่ธุรกิจด้านดับเพลิง ซึ่งธุรกิจใหม่นี้ได้ออกแบบพัฒนาประเภทของสินค้าซึ่งทำมาจากพลาสติกคุณภาพสูง  เช่น  กล่องใส่ถังดับเพลิง  ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

กล่องเครื่องมือ

  • กล่องเครื่องมือพลาสติกซึ่งผ่านการฉีดขึ้นรูป  โดยใช้ polypropylene คุณภาพสูงซึ่งผ่านการทดสอบการกันน้ำเข้า  และยังทนต่อความร้อนสูงได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมขนาดที่หลากหลาย

 Daken Toolbox Catalog

กล่องใส่ถังดับเพลิง

  • กล่องใส่ถังดับเพลิงซึ่งทำมาจาก Polypropylene คุณภาพสูงโดยการฉีดขึ้นรูป มีความทนทานและเงางามเหมาะสำหรับถังดับเพลิงขนาด150-190มม. มีจำหน่ายทั้งสีดำ/แดงหรือสีดำล้วน

Daken Fire Extinguisher Box Flyer (Thai)

 Flyer DAKEN

 Daken 2018