top of page
OCRS3P0.jpg

York ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผลิตภัณฑ์ของ York จำหน่ายโดยตรงกับอู่ประกอบรถพ่วง อู่ซ่อมและผู้ใช้รายใหญ่และได้รับการสนับสนุนผ่านเครือข่ายพันธมิตรการตลาดที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปัจจุบัน York ให้บริการลูกค้ามากกว่า 300 รายทั่วโลก

bottom of page