top of page
2020 BN 975x394 - BPW.jpg

BPW  คือผู้ผลิตเพลาและระบบกันสะเทือนสำหรับรถเทรลเลอร์ รถพ่วงชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมัน  โดยมีโรงงานที่เมือง Wiehl ทางทิศตะวันออกของเมือง Cologne  BPW มีโรงงานผลิตมากกว่า 12 แห่ง และมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก

เพลา

  • BPW ทุกเส้นทนทานและคุณภาพสูง  เพลาทุกเส้นมาพร้อมกับ Camber and Toe-in ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของยาง  และเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่  ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ดีของดุมล้อ BPW ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม

  • ด้วยระบบกันสะเทือนแบบถุงลมของ BPW ทำให้ได้รับความนุ่มนวลในการใช้งานทุกสภาพถนน  ไม่เกิดความเสียหายของสินค้า  ยืดอายุการใช้งานของเทรลเลอร์และลดต้นทุนในระยะยาว

ระบบกันสะเทือนแบบแหนบ และ อะไหล่

  • BPW มีระบบกันสะเทือนแบบแหนบที่หลากหลาย  ออกแบบเพื่อความทนทานและเหมาะสมกับการใช้งานในถนนทุรกันดาร

  • อะไหล่ทุกชิ้นของ BPW ถูกผลิตอย่างเที่ยงตรง และมีพร้อมให้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุด

bottom of page