PRoduct%20BG%402x_edited.png
เพลารถพ่วง

เพลารถพ่วง

เพลาสำหรับรถพ่วงและรถเทรลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็นเพลากลม หรือ เพลาเหลี่ยม ก็มีบทบาทที่ต่างกันในการใช้งานของรถแต่ละประเภท ดังนั้นเราควรจะเลือกเพลาให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5604.jpg

แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง