สินค้าข้อต่อพ่วง KTK

ชุดข้อต่อพ่วง KTK รุ่น K-700 Super Lock
กระเดื่องล็อค KTK
แกนข้อต่อพ่วง (ก้ามปู) KTK700
ปากลำโพง KTK
ฝาครอบบน KTK
ห่วงลาก (กระบอง) KTK, 700, 710
ด้ามล็อคKTK
สปริงล็อคปากลำโพง KTK
ชุดปุ่มเช็คการทำงาน KTK
ชุดเแขนยึดสปริง KTK
สปริงก้นหอย+รีเวทย้ำ KTK
สปริงกระเดื่องล็อค KTK