image
บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าและบริการทางด้านเทคนิคที่ตรงตามมาตรฐาน OE หรือสูงกว่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่มีคุณภาพให้แก้ลูกค้า โดยเรามุ่งเน้นไปที่ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการบริหารและจัดการของทั้งองค์กร ไม่ได้เน้นไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การรับสินค้าเข้า  ต้องผ่านการตรวจสอบคัดเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพ  อีกทั้งยังมีสื่อสารกับผู้ผลิตเพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดในบ้านเรา และเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เสริมสร้างความมั่นใจได้ด้วยราคาที่เหมาะสมและย่อมเยาว์  บริษัทของเรา มีส่วนช่วยเหลือลูกค้าในการบริหารต้นทุนการดำเนินการ ด้วยการนำเสนอราคาสินค้าคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาและเป็นกันเอง