Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

 
 
 
   
 
   
 

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2541บริษัทเวลอินเตอร์พาร์ทจำกัด(ดั้งเดิมรู้จักกันจากชื่อหจก.เวลโปรดัก)มีวิสัยทัศน์ที่จะสรรหาชิ้นส่วนคุณภาพสูง สำหรับธุรกิจรถบรรทุกและรถพ่วงในประเทศไทยด้วยความมุ่งมั่นและ วิสัยทัศน์ที่แน่วแน่จากองค์กร ทำให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจาก ผู้ผลิตรถพ่วง ผู้แทนจำหน่าย และผู้ประกอบการขนส่ง มากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ

ปัจจุบันบ.เวลอินเตอร์ลพาร์ทจก.ได้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับรถเทรลเลอร์รถพ่วงมากกว่า6,000รายการให้กับผู้ผลิตรถพ่วง ผู้แทนจำหน่ายและผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่ด้วยเป้าหมายที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมเวลอินเตอร์พาร์ต จะปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงไว้ซึ่ง"คู่ค้าที่น่าเชื่อถือของท่าน" ตลอดไป

 
 
Copyright 2009 - 2010 | Well Interparts Co., Ltd. | All Rights Reserved.
.Designed by ADAS Tech